OCie

OCie

LogoDe Onderwijscommissie zet zich in voor de onderwijsbelangen van medestudenten en is de brug tussen de opleiding en de studenten. Er is een vlotte communicatie tussen de opleiding en de Ocie, zodat de problemen die studenten aankaarten zo efficiënt mogelijk worden aangepakt. Deze efficiënte communicatie wordt bereikt door aan het begin van elk kwartiel een overleg met studenten te plannen waarin het onderwijs wordt geëvalueerd. De Onderwijscommissie behandelt vervolgens, voordat de module is geëindigd, de actiepunten die hieruit volgen.
Verder willen we studenten motiveren en docenten stimuleren in het onderwijs. Hiervoor is er een ruime toegang tot oude tentamens om de studenten te stimuleren in het oefenen van opdrachten en zo het behalen van de studie. Voor de docenten die zich extra inzetten voor de opleiding laten wij door middel van een traktatie onze waardering zien. Ook wordt er jaarlijks een prijs uitgereikt aan de beste docent van Scheikundige Technologie.

De OCie 2017-2018 bestaat uit Remko van Gestel (voorzitter), Tijmen Vlogman, Thomas Remmerts, Koen Schildkamp, Emilie Dubbelman, Jeanine ter Horst en Jelle van Beek