VOC

VOC

De VOC is een bijzondere commissie van Alembic. De leden van deze commissie zijn namelijk allemaal voorzitter van een andere commissie, vandaar ook de naam VoorzittersOverlegCommissie. Binnen de VOC worden zaken besproken als de voortgang van commissies, de planning van activiteiten en lopende zaken binnen de vereniging. Daarnaast organiseert de VOC jaarlijks de Commissie Integratie Activiteit (CIA), waarbij de leden van verschillende commissies elkaar beter kunnen leren kennen.