TraCey

TraCey

Het doel van de trainingscommissie (TraCey) van Alembic is het geven van een variatie aan trainingen voor alle leden van Alembic, zowel studiegerelateerd als op persoonlijk vlak. Een aantal vaardigheden die veel gebruikt worden tijdens de studie maar niet voorkomen in het curriculum worden aangestipt, zoals leren vergaderen en presenteren. Ook worden trainingen gegeven over programma’s die veel tijdens de studie gebruikt worden, zoals Excel, Word en LaTeX. Op persoonlijk vlak zijn het trainingen gericht op de latere loopbaan, zoals het opstellen van een goed CV, een goed Linked-In profiel of de do’s and dont’s tijdens sollicitatiegesprekken. Eens in het jaar wordt er ook een training van minder serieuze aard gegeven, zoals een wijnproeverij of massagetraining.

De Tracey bestaat in het collegejaar 2017-2018 uit: Lotte Berkelaar (voorzitter), Cor Koomen, Koen Jorissen, Tim van Schagen, Ruben Uineken en Femke Kooijman.