Toegang kamers

Toegang kamers

Voor enkele actieve leden is het noodzakelijk toegang te hebben tot de Horst en de verenigingskamers. Hieronder is weergegeven wie recht heeft op toegang. Daarnaast is het stappenplan beschreven hoe de toegang aangevraagd kan worden.

Toegang wordt enkel verschaft aan:

 • Bestuursleden
 • De laatste twee oud-besturen
 • Buitenlandreiscommissie
 • Borrelbestuur
 • ASO
 • KasCo
 • Hoofd- en eindredacteur CAT
 • Voorzitters van enkele overige commissies (vraag hiervoor bij het bestuur)

Stappenplan aanvraag

 1. Stuur een mail naar voorzitter@alembic.utwente.nl, geef hierin aan waarom je toegang wilt en vermeld je studentnummer.
 2. De aanvraag wordt door het bestuur goed- of afgekeurd.
 3. Zodra je een bevestiging hebt ontvangen moet je naar de Spiegel om je studentenkaart te registreren, hier wordt toegang tot de Horst op je studentenkaart gezet.
 4. Het bestuur kan je pas toegang geven tot de verenigingskamers als zij een nummer hebben die op een chip in je studentenkaart staat. Deze kan je laten uitlezen bij de Spiegel, doe dat dus direct zodra je de kaart laat registreren!
 5. Stuur dit pasnummer naar voorzitter@alembic.utwente.nl, het bestuur zal deze verwerken waarna je toegang tot de kamers hebt.
Mocht je vragen hebben over de procedure, schroom dan niet om een mailtje te sturen of langs te komen.