RvA

RvA

De Raad van Advies (RvA) is de adviescommissie van Alembic. De RvA geeft het bestuur en de ALV gevraagd en ongevraagd advies.

De huidige leden van de RvA zijn: Joep van der Linden (voorzitter), Alyssa van Duijnen, Cas Keizers, Jaap Eijsker, Rens Horst, Ruben Uineken, Thomas Remmerts and Claudia Hovius.