Over

Over

Het Chemotechnisch Studentengenootschap Alembic is de studievereniging van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie en de masteropleiding Chemical Engineering van de Universiteit Twente. Haar doelstelling is het behartigen van de belangen van de studenten Scheikundige Technologie en Chemical Engineering en in het bijzonder die van haar leden. Dit doet zij onder andere door haar leden te ondersteunen op het gebied van onderwijs, door hen de mogelijkheid te geven zichzelf te ontplooien in één van de vele commissie en door hen educatieve en gezelligheidsactiviteiten aan te bieden.

In deze menucategorie kunt u meer over de studievereniging C.T.S.G. Alembic te weten komen. Zo kunt u in onze rijke geschiedenis lezen dat Alembic de oudste studievereniging op de campus is en kunt u eveneens ons lied bestuderen. Bovendien kunt u hier de statuten en het huishoudelijk reglement vinden en kunt u de vele besturen die deze vereniging in goede banen hebben geleid bezichtigen.