Onderwijsevaluatie

Onderwijsevaluatie

Algemeen

Binnen de opleidingen Scheikundige Technologie en Chemical Engineering wordt op verschillende manieren het onderwijs geëvalueerd. Daarbij is de mening van elke student heel belangrijk, zodat het onderwijs verbeterd kan blijven worden. Zowel de opleiding als Alembic zorgen voor deze evaluaties. Hieronder staan de verschillende onderwijsorganen vermeld die betrokken zijn bij onderwijsevaluaties.

OKC-ST

De onderwijskwaliteitcommissie ST (OKC-ST) bestaat uit de de coördinator kwaliteitszorg van het cluster Science & Technology Henk van den Hengel, de bachelorcoördinator Marijke Stehouwer en een aantal studenten. Vanuit deze commissie wordt op drie manieren input over het onderwijs gevraagd aan de studenten:

  • Studentpanelgesprekken
  • OKC-webevaluaties
  • Docentpanelgesprekken

Deze evaluaties vinden achteraf aan elk kwartiel plaats. In een studentpanelgesprek kunnen studenten hun mening geven over bijvoorbeeld de vakken, begeleiding, tentamens en voorzieningen. Verder kunnen studenten hun mening geven in webenquêtes. Tot slot worden bij docentpanelgesprekken zowel studenten als docenten uitgenodigd. Op sommige punten uit eerdere panelgesprekken en evaluaties kunnen docenten om verduidelijking vragen en kunnen studenten eventueel nog andere input leveren.

TOSTIS

Het Thematisch Overleg Scheikundig Technologen in Spe (TOSTIS) wordt halverwege elk kwartiel gehouden door de Onderwijscommissie (OCie). In een middagpauze wordt het lopende onderwijs geëvalueerd en wordt er gediscussieerd over een thema.  Van iedere jaargang worden de vakken en algemene zaken besproken. Zoals de naam al zegt, is het niet onbelangrijk dat er voor gratis tosti’s gezorgd wordt door de OCie. Naast de TOSTIS organiseert de OCie nog andere onderwijsgerelateerde activiteiten. Voor meer informatie kun je terecht bij de OCie (LINK OCIE PAGINA).

Commissaris Onderwijszaken

Wanneer je een klacht hebt omtrent het onderwijs kun je terecht bij de commissaris onderwijszaken van Alembic. De commissaris onderwijszaken zal altijd proberen je problemen op te lossen of ervoor zorgen dat je bij de geschikte persoon terechtkomt om je verder te helpen. Kom dus langs in de bestuurskamer of stuur een mail naar onderwijs@alembic.utwente.nl!