Commissies

Commissies

C.T.S.G. Alembic telt vele commissies waarin leden zichzelf kunnen ontplooien. De meeste commissies houden zich bezig met het organiseren van educatieve of gezelligheidsactiviteiten, zoals excursies, sporttoernooien, borrels en lunchlezingen. Andere commissies ondersteunen de vereniging of de leden. Zo houdt respectievelijk de Automatisering-, Service- en Onderhoudscommissie (ASO) zich bezig het met onderhouden van de ICT  en de Onderwijscommissie (OCie) is bezig met het verbeteren van het onderwijs.

Enkele commissies organiseren activiteiten die erg belangrijk zijn voor Alembic. Zo wordt er elk jaar een grote buitenlandse reis georganiseerd naar een locatie buiten Europa. Hierbij kun je denken aan Chili, Indonesië en Japan. Tevens vindt Alembic het belangrijk om landelijke activiteiten, zoals de OSTS casetour, te organiseren of daaraan mee te helpen.

ASO BHVCie
 BorrelCie BuCo
CaT DiCie
ECo KIKSTart
 LOCo MasterCie
 OCie OuCie
SportCie SympoCie
TraCey VOC
WeCo RvA
KasCo BACo
LuCie